Hoe werkt een zonnestroomsysteem? 

De zon schijnt! 

Zonnepanelen zetten het zonlicht om in elektrische stroom (1) De zonne-energie stroomt vanuit de zonnepanelen naar de omvormer (2) De omvormer zet deze gelijkstroom om in wisselstroom. 

Zodra de zonne-energie wisselstroom is geworden wordt het getransporteerd naar de meterkast (3) Uit de meterkast wordt de stroom eerst verdeelt naar de apparaten die op dat moment energie vragen (4) De overige energie wordt teruggeleverd aan het net (5)

 

Waarom zonnepanelen?

Er zijn verschillende benamingen panelen die energie opwekken uit de zon: zonnepanelen, photovoltaïsche panelen of afgekort PV – panelen. Photovoltaische of PV – panelen is eigenlijk de technische benaming welke duidt op het photovoltaische proces dat plaatsvindt bij het opwekken van zonne-energie, overigens heb je niet altijd zon nodig om energie te produceren, daglicht is vaak voldoende om energie te produceren. Tijdens het photovoltaische proces zorgt het zonlicht ervoor dat dat elektronen in het zonnepaneel worden bewogen waardoor er een constante spanning ontstaat. Hierna wordt deze spanning als elektrische stroom afgevoerd door het zonnepaneel.

Doordat een zonnepaneel voorzien is van twee kabels, wordt deze elektrische stroom afgevoerd richting de omvormer. Onderweg zal deze elektrische stroom worden gebundeld met de elektrische stroom die uit andere zonnepanelen worden opgewekt, welke een geheel vormen met het systeem. Vervolgens komt deze totale elektrische stroom in de omvormer. 

Een zonnepaneel produceert gelijkstroom (DC: direct current). Het elektranet in Nederland is gebaseerd op wisselstroom (AC: alternative current). De functie van de omvormer is, de gelijkstroom welke uit de zonnepanelen komt, om te vormen in wisselstroom, zodat deze klaar is om te gebruiken in het huis of terug te leveren aan het net. 

In hoofdlijnen zijn er een aantal materialen van belang om een zonnestroomsysteem in werking te krijgen. Deze bestaan uit de volgende materialen:

 

  • Zonnepanelen: de zonnepanelen zorgen voor de elektrische stroom die gegenereerd wordt uit het daglicht. Hierbij horen ook kabels en stekkers die de zonnepanelen verbinden met elkaar en de omvormer. 
  • Montage systeem: om de zonnepanelen te bevestigen is een montagesysteem nodig. Het type systeem is afhankelijk van waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Windgebied en type ondergrond (dak of veld) zijn belangrijke factoren voor het bepalen welke type montagesysteem er wordt geplaatst. Wij berekenen, met behulp van specifieke software, welk montagesysteem in jouw geval van toepassing is.
  • Omvormer: de omvormer vormt de gelijkstroom om in wisselstroom zodat deze geschikt is voor het gebruik in jouw huis of terugleveringen aan het net. In de omvormers zit ook slimme technologie die ervoor zorgt dat jouw zonnepanelen het beste produceren. In geval van schaduwwerking op de plek waar zonnepanelen liggen wordt dit ook wel met micro omvormers verder geoptimaliseerd. 
  • Micro omvormers: in sommige gevallen valt er (gedurende de dag) schaduw op bepaalde zonnepanelen of dakvlakken. Zonder micro omvormers zullen hierdoor alle zonnepanelen die op elkaar zijn aangesloten de opbrengst verminderen. Door het gebruik van micro omvormers kunnen panelen die niet in de schaduw liggen optimaal blijven presteren. Wij beoordelen jouw dak of veld waar de zonnepanelen worden geplaatst en zullen, met behulp van specifieke software, adviseren of er micro omvormers nodig zijn. 
  • Meterkast: de omvormer wordt op de meterkast aangesloten om van daaruit de opgewekte stroom te verdelen naar actieve apparaten of terug te leveren aan het net. Hiervoor zal een vrije groep in de meterkast worden gebruikt. Het kan zijn dat er geen ruimte is in de meterkast waardoor er een groep moet worden bijgeplaatst. Ook is het soms mogelijk om een bestaande groep te gebruiken. Wij zullen beoordelen wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

Benieuwd geworden naar de de mogelijkheden voor op jouw woning? Neem contact met ons op of vraag via de onderstaande link een offerte aan.