Vanaf 1 januari 2023 0% BTW op uw zonnestroom installatie!

Zonne-energie als kans

Naast onze drive om systemen te realiseren die hernieuwbare zonne-energie produceren en managen in Nederland, dragen we graag bij in ontwikkelingslanden. Een deel van onze winst investeren wij in duurzame energieprojecten in Afrika. Zonne-energie in Afrika vervult in een veelal primaire levensbehoefte. Op deze pagina kunt u teruglezen in welke projecten wij participeren. 

VOORDELEN 

Onafhankelijk

Lokaal elektriciteit uit de zon waar veel huishoudens geen toegang hebben tot elektriciteit.

Positie

Zonne-energie versterkt de financiële positie van bevolking.  

Participeren in een project in Afrika?